Gói dịch vụ Berry spa 3

Gói dịch vụ Berry spa 3

Gói dịch vụ Berry spa 3 - 380.000 VNĐ/100p

Xông hơi; massage toàn thân với dầu oliu; chăm sóc da mặt chuyên nghiệp.

 

QUY TRÌNH

-Xông hơi

 

-Massage toàn thân với dầu oliu

-Chăm sóc da mặt

           

Chia sẻ