Massage dâu tây, sữa tươi + bột yến mạch + dâu lavender